Dezinfekce ozonem

Jak ozon dezinfikuje

Efektivita dezinfekce ozonem spočívá v jeho oxidačních účincích na buňky všech živých organismů. Pokud je buňka vystavena silnému oxidačnímu působení, dochází k poškození jejího obalu a následně i obsahu (jádro, mitochondrie, DNA…). Čím delšímu a silnějším oxidačnímu účinku je buňka vystavena, tím rychleji dojde k úplné smrti buňky.

Nejsnadněji tedy podléhají oxidačním účinkům ozonu viry a jednobuněčné organismy, do kterých řadíme všechny bakterie. Čím složitější organismus je, tím delší a silnější oxidační působení potřebuje, aby mu podlehl. Účinky ozonu tak zcela vyhubí všechny viry, bakterie, parazity, houby, plísně atd. v prostorách, kde byl aplikovaný.  

Ozon je velmi agresivní a jedovatá látka, proto je nutné, aby se v místnosti, kde právě probíhá dezinfekce ozonem, nevyskytovali domácí mazlíčci, rostliny a samozřejmě lidé.

Jak ozon odstraňuje zápach

Efektivita ozonu při odstraňování zápachu spočívá v jeho silných oxidačních účincích, kdy reaktivní působení ozonu neúčinkuje pouze na živé organismy, ale působí i na neživé předměty. Pachy jsou pouze chemické sloučeniny, které je schopen ozon narušit, a tím je eliminovat. Ozon funguje jak u biologického zdroje pachu (hniloba, pot, moč, pachy ze zvířat…) tak i u nebiologického zdroje (chemikálie, cigaretový kouř, nový koberec…)

Je ozon nebezpečný po dokončení dezinfekce místnosti?

Ozon je velmi nestabilní forma kyslíku a velice rychle se rozkládá na obyčejný kyslík, který dýcháme. Poločas rozpadu je v závislosti na okolní teplotě řádově několik desítek minut. Platí: čím vyšší je okolní teplota, tím rychleji se ozon rozkládá na obyčejný kyslík. Doba větrání místnosti po ukončení její dezinfekce ozonem je od 30 minut do několika hodin, záleží na velikosti místnosti. Po ukončení dezinfekce tak obvykle ozon během několika desítek minut nepředstavuje pro člověka žádné zdravotní riziko.

Kolik času zabere dezinfekce ozonem ?

Vše závisí na velikosti plochy, kterou chcete dezinfikovat. AromaPoint používá ozonový generátor, který je schopen dezinfikovat prostory do 300 m3 v těchto časech:

50 m3 za 8 minut
100 m3 za 16 minut
150 m3 za 24 minut
200 m3 za 32 minut
300 m3 za 48 minut

Kde všude mohu ozon aplikovat?

Dezinfikovat ozonem je možné kterékoli objekty ale i předměty. To stejné platí, pokud jde o odstranění pachů. Ozonem vydezinfikujete i klimatizační a vzduchotechnická zařízení jakéhokoliv typu, různé místnosti a objekty např. ordinace, čekárny, veterinární ordinace, laboratoře, sportovní šatny, kancelářské prostory, hotelové pokoje, školní třídy aj. Všude lze uplatnit účinnou dezinfekci a zároveň možnost se zbavit různých nežádoucích aromat. Dezinfekci ozonem můžete dále uplatnit např. ve skladech ovoce a zeleniny, popřípadě ve vinařství či pivovaru, pro zamezení růstu nežádoucích druhů plísní, hub a kvasinek.

Proč dezinfekce ozonem od naší firmy ?

Zabýváme se projekcí a instalací vzduchotechniky různých typů a do objektů s velmi odlišnými pracovními podmínkami. Máme mnohaleté zkušenosti a víme, jak docílit toho, aby vzduch v objektech byl v požadovaném množství, kvalitě, vlhkosti a teplotě. Zkušenosti z tohoto oboru jsou, v případě práce s ozonem, nenahraditelné.

Protože ozon je velmi nebezpečná látka, která má potenciál silně poškodit zdraví, je rozumnější jeho užívání svěřit do rukou zkušeného technika a vyvarovat se při jeho používání případným chybám, které by mohli mít negativní vliv na vaše zdraví, které je pro nás všechny nejdůležitější.

Co je ozon ?

Ozon je reaktivní tříatomový kyslík O3, který rychle reaguje s bakteriemi a viry, které okamžitě likviduje. Po 100% vydezinfikování a dezodorizaci prostoru se ozón rozpadá na nám známý, dýchatelný O2.

Ozon vyrábíme uvnitř ozonového generátoru kde dochází k vysokonapěťovému výboji, který v reakci s okolním kyslíkem vytváří molekuly ozónu – tedy podobně, jako při úderu blesku, ale zde v řízeném a kontrolovaném prostředí.