Nový způsob pohledu na vonný marketing založený na neurovědeckých účincích vůní

Vonný marketing = způsob, který vytváří “umělecká díla” prostřednictvím neurovědy neboli Olfactory Art.

Co je to vonný marketing?

Náš čich je jedním z našich nejdůležitějších smyslů, protože je přímo spojen s částí našeho mozku (hipokampem) spojenou s pamětí a emocemi. To je důvod, proč v nás může aroma konkrétní vůně okamžitě vyvolat krásné vzpomínky z dětství a s tím související emoce. Četné studie prokázaly silný dopad, který může mít vůně na chování spotřebitele.

Aroma marketing, olfactory (čichový) marketing nebo také marketing ambientních vůní spočívá v šíření příjemné vůně, parfému nebo aroma nejen k tomu, aby prostor příjemně voněl. Hlavně ale ke zlepšení zákaznické zkušenosti, zvýšení prodeje, podpoře loajality hostů či setrvání a rozvoji povědomí o značce. Přestože existuje stále více společností, které tvrdí, že dělají vonný marketing, pozornost potřebujeme upřít na skutečný, vědou podložený, vonný marketing.

Olfactory Art = věda o čichovém umění

Čichové umění je umělecká forma, která používá vůně jako médium a prostředek komunikace. Zabývá se parfémy, aplikací a působením vůní v prostředí. Touto uměleckou formou se doposud zabývá jenom hrstka umělců, kteří vytvořili a vystavili svá umělecká díla v galeriích, a také hrstka parfumérů, kteří se zabývají tímto novým způsobem komunikace se zákazníky.

Neurověda 

Mozek má asi sto miliard neuronů a mozkových buněk a mezi nimi téměř kvadrilion spojení. Neurověda se snaží plně porozumět každé buňce. Složité, multidisciplinární a rychle se rozvíjející pole neurovědy zkoumá strukturu a funkci lidského mozku a nervového systému. Výzkum vychází z buněčné a molekulární biologie, anatomie a fyziologie, lidského chování a poznávání tak, aby získal informace o tom, jak mozek funguje na dříve nerozpoznaných úrovních.

Neurověda úzce spolupracuje i s dalšími obory, jako jsou matematika, lingvistika, strojírenství, informatika, chemie, filozofie, psychologie a medicína. Neurověda je místo, kde se psychologie setkává s biologií, aby prohloubila naše chápání fyzického, psychologického a neurologického zdravotního stavu, chování či samotných emocí. Neurologové studují buněčné, funkční, behaviorální, evoluční, výpočetní, molekulární a také lékařské aspekty nervového systému. Proto je neurověda, v kombinaci s marketingem, moderním přístupem k inovativním marketingovým strategiím, které se začaly používat v průběhu 20. století.

První kolekce vůní vytvořených ve spolupráci s neurovědci je na světě. Jedná se o čtyři vůně, které naleznete v sekci oleje

• Serenity 
• Saffron Flowers 
• Red Champagne
• Cognac & Cuban Cigar